Teaching Materials

(videos are available in the english version)

 

HVEM GJORDE HVA I MATEMATIKK I MITT LAND?

 • Introduksjon, ved Andreas Ulovec (A)
 • Hovedutprøvning, ved Andreas Ulovec og Therese Tomiska
 • Andre utprøvning, ved Barbro Grevholm, Kari-Sofie Holvik og Camilla Norman Justnes (N)
 • Tredje utprøvning, ved Charoula Stathopoulou og Ioannis Fovos (GR)
 • Konklusjoner etter tre utprøvninger, ved Andreas Ulovec

 

Ornamenter i undervisningen Symmetri

 • Introduksjon, ved Hana Moraová og Jarmila Novotná (CZ)
 • Hovedutprøvning, ved Hana Moraová og Jarmila Novotná
 • Andre utprøvning, ved Antonella Castellini, Lucia Fazzino og Franco Favilli (I)
 • Tredje utprøvning, ved Andreas Ulovec og Therese Tomiska (A)
 • Konklusjoner etter tre utprøvninger, ved Hana Moraová

 

Introduksjon av et gammelt magisk kvadrat

 • Introduksjon, ved Marie-Hélène Le Yaouanq og Brigitte Marin (F)
 • Hovedutprøvning, ved Marie-Hélène Le Yaouanq og Brigitte Marin
 • Andre utprøvning, ved Maria Piccione (I)
 • Tredje utprøvning, ved Hana Moraová (CZ)
 • Konklusjoner etter tre utprøvninger, ved Marie-Hélène Le Yaouanq og Brigitte Marin

 

SØPPELDUNKER I SKOLEGÅRDEN

 • Introduksjon, ved Charoula Stathopoulou og Eleni Gana (GR)
 • Hovedutprøvning, ved Charoula Stathopoulou, Eleni Gana og Ioannis Fovos
 • Andre utprøvning, ved Maria Piccione (I)
 • Tredje utprøvning, ved Pier Giuseppe Vilardo og Franco Favilli (I)
 • Fjerde utprøvning, ved Andreas Ulovec og Therese Tomiska (A)
 • Konklusjoner etter fire utprøvninger, ved Charoula Stathopoulou og Eleni Gana

 

Matematikkmestring, Hovedspråk og minoritetsspråk

 • Introduksjon, ved Franco Favilli (I)
 • Hovedutprøvning, ved Francesca Colzi, Stefania Massai og Franco Favilli
 • Andre utprøvning, ved Marie-Hélène Le Yaouanq og Brigitte Marin (F)
 • Tredje utprøvning, ved Charoula Stathopoulou, Eleni Gana og Ioannis Fovos (GR)
 • Konklusjoner etter tre utprøvninger, ved Roberto Peroni (I)

 

TREKANTFABRIKKEN

 • Introduksjon, ved Maria Piccione (I)
 • Hovedutprøvning, ved Maria Piccione
 • Andre utprøvning, ved Hana Moraová (CZ)
 • Tredje utprøvning, ved Marie-Hélène Le Yaouanq og Brigitte Marin (F)
 • Konklusjoner etter tre utprøvninger, ved Maria Piccione

 

Finger multiplication

 • Introduction, by Barbro Grevholm (N)
 • Main piloting, by Barbro Grevholm
 • Second piloting, by Andreas Ulovec and Therese Tomiska (A)
 • Third piloting, by Hana Moraová and Jarmila Novotná (CZ)
 • Conclusions from the three piloting, by Barbro Grevholm